Пет социални умения, на които трябва да научите децата си

kids

Емоционалната интелигентност, както и социалните умения у децата се градят още от ранна възраст. Разпознаването, дефинирането, идентифицирането и справянето с дадена ситуация децата копират в началото от родителите си, докато на по-късен етап, чрез игри и общуване с връстници и възрастни, учи малчуганите да избират сами какъв отговор да дадат на даден външен стимул. Уважението към “големите”, не трябва да бъде бъркано със страх към тях, както и обратното. Приятелското отношение на възрастните към децата, трябва да има ясно очертани граници, които не бива да се преминават.

В общуването с малки или големи, децата е необходимо да могат да реагират адекватно, да знаят в каква ситуация как се постъпва и винаги да търсят най-добрия отговор (физически и емоционален) при възникване на конфликт. В тази връзка, е добре да научим децата си на основни социални умения, които ще им бъдат в помощ в ежедневието не само като деца, но и като възрастни. Ето пет от най-важните социални умения, които едно детет трябва да притежава:

  1. Емпатия: децата познават емпатията по природа. Въпреки това ние трябва да ги научим да реагират подобаващо в ситуации, в които е необходимо детето да се постави на мястото на другия и да покаже емпатия. Например: “Ели я е страх от котето, а теб не те е страх от котки. Няма нужда да караме Ели да се приближава и гали котето, щом не иска.”
  2. Самоконтрол: във възрастта, когато емоциите вземат превес винаги щом ситуацията стане напечена (1-3 години), е необходимо да научим децата да разпознават дадената емоция и въпреки това не винаги да и се отдават напълно. Същото важи и за по-големите деца, които добре идентифицират чувствата си, но честно не успяват да контролират първосигналната си реакция, особено в провокираща ситуация. Затова самоконтрола в такива моменти е много важен. Например: “Виждам, че се ядоса, че Митко ти взе камиончето, но ти постъпи правилно като не го дръпна веднага от ръцете му, а почака да го види и да му се порадва”.

    kids

  3. Да разбират, че не всички хора са еднакви: често, различните деца биват изолирани от социалната си среда. Децата могат да бъдат жестоки към различните, затова е много важно още от малки да ги учим, че не всички хора са еднакви и че в това няма нищо лошо, странно, смешно или страшно. Различен цвят на кожата, деца с очила или с различни увреждания трябва да бъдат приемани без да има нужда децата да отделят внимание на различното у тях, например: “Наско носи очила в детската градина, защото не вижда добре без тях. Очилата му дават супер силата да вижда като другите, че дори и малко повече, затова няма причина да не си играете”.
  4. Да уважават личното пространство на другите: доста често се случва децата без да искат да прекрачват границата на приемливото намесване в личното пространство. Те не го правят нарочно, просто такава е тяхната любопитна природа. Има моменти обаче, в които е много важно да знаят до къде да спрат, например: “Ако сестра ти не иска да играе с теб сега, няма нужда да се сърдиш, сега тя иска да довърши книжката си”.
  5. Да поставят граници: реципрочното на ненавлизането в личното пространство на другите, е да знаеш кога и как да очертаеш граница, която другите не трябва да преминават спрямо теб. Това е много важно социално умение, което запазва самоидентичността и неприкосновеността на детето и го учи, че то има право да казва “НЕ”, когато не с чувства удобно в дадена ситуация, например: “Ако не искаш всеки член на семейството да те прегръща и целува, няма проблем. Имаш право да кажеш “не” и никой няма да те прегръща насила”.

 

Това са основните социални умения, които децата ни трябва да притежават, за да могат да се справят безпроблемно в големия свят. Какви още социални умения бихте добавили вие?

Вашият коментар